Pair of Jadeit Pi xiu feng shui ,Good for Wealth THL-11-07

ty-huu-phi-thuy-nho-02 + Dimensions (L x W x H): 13.5cm x 4.5cm x 9cm + Weight: 1.4kg / pair + Usage: Display on your desk, living room, work room. + Price:33,000,000.VNĐ

Pair of Jadeit Pi xiu feng shui ,Good for Wealth TH13-15 (385)

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy,tăng tài lộc,công danh vững chắc  TH13 15 (385) + Dimensions (L x W x H): 21 x 9 x 15.5 cm (Including Stand) + Weight: 1198.14g / 1 he + Usage: Display on your desk, living room, work room. + Price:19,900,000VNĐ

Rose quartz small tree,Good for Love CA214

 + Material and origin: tree pink quartz (South America). + Dimensions (L x W x H): 16cm x 8cm x 4.5cm + Weight: 350g + Usage: decoration living room, office, shop. + Price:765,000VND

Citrine Tree fortune ,Good for Wealth CA219

+ Material and origin: tree Citrine fortune, Japanese-style pot (South America). + Dimensions (L x W x H): 23cm x 16cm x 48cm + Weight: 5kg. + How to use: put in the living room, office, shop. + Price:9,860,000VND

Globe tiger eye stone,Good for Wealth QC204-3590

+ Material Provenance: Globe feng shui wood tiger eye stone (South America). + Size (diameter): 8.1cm + Weight: 1094g + Meaning: the stones help mental clarity and focus, work smooth, rounded, smooth, with Tho par, Kim. + How to use: put on the table, in the living room, reception, … + Price:3,590,000VND

Globe and white quartz,Good for Wealth QC210-2427

+ Material Provenance: White Globe quartz crystals (South America). + Size (diameter): 6.2cm + Weight: 513g + How to use: put your desk, living room, shops, … + Price:2,427,000VND

Temple tower rose quartz,Good for Wealth LM101-2156

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chùa tháp thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao) : 4cm x 4cm x 14cm + Khối lượng : 270g + Cách sử dụng : đặt trên bàn học, bàn làm việc + Giá:2,156,000VND

Tiger eye ring pi xiu,Good for Wealth S450

+ Size (diameter): 1.8 cm – 2 cm. + Weight: 8g – 11g + Usage: jewelry rings bracelets. + Price:680,000VND

Gem Stone – FengShui Item – Stone FengShui – Gem Stone Store